25201

verilmiş ipoteka kreditlərinin sayı

1 215 516 850

Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ

17 529 000

zəmanət və subsidiyalar verilmiş kreditlərin məbləği

Əmsallar və göstəricilər

Əsas maliyyə göstəriciləri2006200720082009201020112012201320142015201620172018 I rüb2018 II rüb
Mənfəət&Zərər              
Faiz gəlirləri           601,630             1,197,151             1,298,427               2,858,970               8,017,998             11,706,853             13,181,479             15,734,472             18,202,124             19,800,777              22,095,364                    36,244,393                    11,119,797                    11,672,792     
Faiz xərcləri                       -                            -                            -                  530,167               2,836,208               5,254,495               6,891,255               8,131,733               9,741,150             10,437,923     -        10,329,190     -             12,771,202     -               4,050,548     -               4,178,706     
Xalis faiz gəlirləri           601,630             1,197,151             1,298,427               2,328,803               5,181,790               6,452,358               6,342,710               7,602,739               8,460,974               9,362,854              11,766,174                    23,473,191                      7,069,250                      7,494,086     
Ümumi idarəetmə və inzibati xərclər           358,831                824,512             1,170,404               1,532,608               2,205,269               2,752,350               2,898,359               3,706,350               3,933,759               4,059,224     -          4,099,181     -               4,689,331     -               1,507,384     -               1,487,365     
Xalis mənfəət           285,629                369,136                143,630                  806,496               2,459,385               3,662,471               3,416,853               4,015,624               4,520,602               5,399,770                7,666,993                    18,783,860                      5,561,866                      6,006,722     
Əsas maliyyə əmsalları              
ROA1.0%1.0%0.2%0.8%1.3%1.3%0.9%0.9%0.8%0.9%1.2%2.3%2.2%1.1%
ROE1.0%1.0%0.2%1.1%2.7%3.3%2.5%2.4%2.1%2.1%2.4%4.9%4.8%2.3%
Xərclərin gəlirə olan nisbəti59.6%68.9%90.1%65.8%42.6%42.7%45.7%48.8%46.5%43.4%30.0%17.6%15.5%17.1%
Öhdəliklərin aktivlərə nisbəti0%0%0%42%58%64%63%61%60%54.6%49.7%56.9%51.6%53.2%
Öhdəliklərin kapitala nisbəti0%0%0%72%140%176%173%158%147%120%99%132%107%114%
Bir işçi/aktivlər                1,015,746                     1,087,748                     1,565,611                       2,667,845                       4,148,866                       5,696,111                       6,561,770                       7,819,617                       9,387,432                     10,339,672                      11,162,635                             15,457,813                             14,483,794                             14,022,747     
Balans hesabatının əsas maddələri              
Cəmi aktivlər      26,409,404           46,773,156           68,886,877           138,727,931           240,634,207           341,766,647           401,110,095           492,635,885           582,020,780           641,059,645            692,083,339                  958,384,394               1,071,800,787               1,121,819,789     
Cəmi öhdəliklər             91,915                118,391                  88,482             57,966,002           140,569,931           218,039,900           253,966,495           301,476,661           346,340,954           349,980,049            343,949,753                  545,194,498                  553,049,028                  597,061,308     
Cəmi kapital      26,317,489           46,654,765           68,798,395             80,761,979           100,064,276           123,726,747           147,143,600           191,159,224           235,679,826           291,079,596            348,133,586                  413,189,896                  518,751,759                  524,758,480     
               
Qeyd: İllik yekun maliyyə göstəriciləri audit olunmuş hesabatlara, rüblük maliyyə göstəriciləri isə İKZF-in daxili hesabatlarına əsasən hazırlanmışdır.