Əmsallar və göstəricilər

Əsas maliyyə göstəriciləri 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 - I rüb
Mənfəət-zərər
                           
Faiz gəlirləri       601,630          1,197,151           1,298,427             2,858,970             8,017,998            11,706,853            13,181,479          15,734,472          18,202,124         19,800,777           22,095,364            36,244,393             47,987,974             12,855,081     
Faiz xərcləri- -      -              530,167            2,836,208             5,254,495              6,891,255            8,131,733            9,741,150         10,437,923          -10,329,190           -12,771,202            -17,413,991              -4,556,791     
Xalis faiz gəlirləri        601,630          1,197,151          1,298,427            2,328,803            5,181,790             6,452,358              6,342,710            7,602,739            8,460,974           9,362,854           11,766,174            23,473,191             30,573,983               8,298,289     
Ümumi idarəetmə və inzibati xərclər        358,831          824,512          1,170,404            1,532,608            2,205,269             2,752,350             2,898,359             3,706,350            3,933,759           4,059,224           - 4,099,181             -4,689,331            -11,254,593              -1,798,922     
Xalis mənfəət         285,629            369,136           143,630              806,496            2,459,385             3,662,471            3,416,853            4,015,624            4,520,602           5,399,770            7,666,993            18,783,860             19,319,390                6,499,368     
Əsas maliyyə əmsalları
                           
ROA
1.0%1.0%0.2%0.8%1.3%1.3%0.9%0.9%0.8%0.9%1.2%2.3%1.7%2.1%
ROE
1.0%1.0%0.2%1.1%2.7%3.3%2.5%2.4%2.1%2.1%2.4%4.9%4.1%4.8%
Xərclərin gəlirə olan nisbəti
59.6%68.9%90.1%65.8%42.6%42.7%45.7%48.8%46.5%43.4%30.0%17.6%35.6%17.5%
Öhdəliklərin aktivlərə nisbəti
0%0%0%42%58%64%63%61%60%54.6%49.7%56.9%58.3%56.0%
Öhdəliklərin kapitala nisbəti
0%0%0%72%140%176%173%158%147%120% 99%132%140%127%
Bir işçi/aktivlər
          1,015,746                1,087,748             1,565,611               2,667,845              4,148,866               5,696,111               6,561,770                7,819,617               9,387,432             10,339,672              11,162,635              15,457,813               13,580,652                                                      
Balans hesabatının əsas maddələri                            
Cəmi aktivlər       26,409,404            46,773,156            68,886,877            138,727,931            240,634,207            341,766,647            401,110,095            492,635,885            582,020,780            641,059,645             692,083,339                   958,384,394                1,276,581,288                1,255,152,278     
Cəmi öhdəliklər              91,915                 118,391                   88,482              57,966,002            140,569,931            218,039,900            253,966,495            301,476,661            346,340,954            349,980,049             343,949,753                   545,194,498                   744,074,230                   702,559,584     
Cəmi kapital       26,317,489            46,654,765            68,798,395              80,761,979            100,064,276            123,726,747            147,143,600            191,159,224            235,679,826            291,079,596             348,133,586                   413,189,896                   532,507,058                   552,592,693     
                             
Qeyd: İllik yekun maliyyə göstəriciləri audit olunmuş hesabatlara, rüblük maliyyə göstəriciləri İKZF-nin daxili hesabatlarına əsasən hazırlanıb.