Mənfəət və zərər hesabatı


Mənfəət və zərər hesabatı 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I rüb
Faiz gəlirləri       601,630            1,197,151            1,298,427             2,858,970             8,017,998             11,706,853             13,181,479             15,734,472             18,202,124             19,800,777            22,095,364             36,244,393           47,987,974            12,855,081     
Faiz xərcləri         -              -                 -              -530,167           -2,836,208            -5,254,495            -6,891,255            -8,131,733            -9,741,150          -10,437,923           -10,329,190            -12,771,202          -17,413,991             4,556,791     
Xalis faiz gəlirləri       601,630            1,197,151            1,298,427             2,328,803             5,181,790               6,452,358               6,290,224               7,602,739               8,460,974               9,362,854             11,766,174             23,473,191            30,573,983              8,298,289     
Dəyərsizləşmə üzrə zərərlər         -              -                 -                 -              -974,032                -489,475                 -430,870                 -363,100                 -455,856                 -320,174                  -584,455                 -701,056             -1,038,567                 398,753     
Haqq və komissiya xərcləri
       -71,499     
        -13,814                -1,380               -37,991                -94,600                -173,078                 -204,070                 -270,516                 -280,230                 -418,453                   -424,187                 -647,873                -800,982                 207,734     
Digər gəlirlər         42,830               14,622               15,973                16,942               456,896                 451,938                  455,858                  482,335                  449,243                  445,314                    444,614                  783,279              1,458,424                 263,848     
Əməliyyat gəlirləri        572,961            1,197,959            1,313,020             2,307,754            4,570,054               6,241,743               6,111,142               7,451,458               8,174,131               9,069,541               11,202,146              22,907,541             30,192,858              7,955,650     
İnsan resursları üzrə xərclər        -189,830             -435,102              -717,355              -985,890           -1,156,094              -1,455,084              -1,467,571              -1,578,995              -1,568,792              -1,694,156                -1,718,985               -2,272,092              -3,565,777                 935,504     
İnzibati və digər xərclər          -97,502             -393,721              -452,035              -515,368              -954,575              -1,124,188              -1,226,718              -1,856,839              -2,084,737              -1,975,615                -1,816,168              -1,851,589             -7,307,691                 520,779     
Mənfəət        285,629              369,136               143,630               806,496            2,459,385               3,662,471               3,416,853               4,015,624               4,520,602               5,399,770                  7,666,993              18,783,860             19,319,390               6,499,368     
                             
                      Ümumi idarəetmə və inzibati xərclər
                                 -4,099,181                  -4,689,331                -11,254,593                  -1,798,922     
Qeyd: İllik yekun maliyyə göstəriciləri audit olunmuş hesabatlara, rüblük maliyyə göstəriciləri İKZF-nin daxili hesabatlarına əsasən hazırlanıb.         -              4,408,399