25201

verilmiş ipoteka kreditlərinin sayı

1 215 516 850

Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ

17 529 000

zəmanət və subsidiyalar verilmiş kreditlərin məbləği

Mənfəət və zərər hesabatı

Mənfəət&zərər hesabatı2006200720082009201020112012201320142015201620172018 I rüb2018 II rüb
Faiz gəlirləri      601,630           1,197,151           1,298,427           2,858,970           8,017,998           11,706,853           13,181,479           15,734,472           18,202,124           19,800,777                22,095,364                  36,244,393                  11,119,797                11,672,792     
Faiz xərcləri                  -                          -                          -     -        530,167     -     2,836,208     -       5,254,495     -       6,891,255     -       8,131,733     -       9,741,150     -     10,437,923     -          10,329,190     -            12,771,202     -              4,050,548     -           4,178,706     
Xalis faiz gəlirləri      601,630           1,197,151           1,298,427           2,328,803           5,181,790             6,452,358             6,290,224             7,602,739             8,460,974             9,362,854                11,766,174                  23,473,191                    7,069,250                  7,494,086     
Dəyərsizləşmə üzrə zərərlər                  -                          -                          -                          -     -        974,032     -          489,475     -          430,870     -          363,100     -          455,856     -          320,174     -               584,455     -                 701,056     -                 417,432     -              228,184     
Haqq və komissiya xərcləri-       71,499     -          13,814     -            1,380     -          37,991     -          94,600     -          173,078     -          204,070     -          270,516     -          280,230     -          418,453     -               424,187     -                 647,873     -                 188,881     -              182,618     
Digər gəlirlər        42,830                14,622                15,973                16,942              456,896                451,938                455,858                482,335                449,243                445,314                     444,614                       783,279                       195,674                     201,651     
Əməliyyat gəlirləri      572,961           1,197,959           1,313,020           2,307,754           4,570,054             6,241,743             6,111,142             7,451,458             8,174,131             9,069,541                11,202,146                  22,907,541                    6,658,611                  7,284,936     
İnsan resursları üzrə xərclər-     189,830     -        435,102     -        717,355     -        985,890     -     1,156,094     -       1,455,084     -       1,467,571     -       1,578,995     -       1,568,792     -       1,694,156     -            1,718,985     -              2,272,092     -                 646,288     -              770,440     
İnzibati və digər xərclər-       97,502     -        393,721     -        452,035     -        515,368     -        954,575     -       1,124,188     -       1,226,718     -       1,856,839     -       2,084,737     -       1,975,615     -            1,816,168     -              1,851,589     -                 450,458     -              507,774     
Vergidən əvvəlki mənfəət      285,629              369,136              143,630              806,496           2,459,385             3,662,471             3,416,853             4,015,624             4,520,602             5,399,770                  7,666,993                  18,783,860                    5,561,866                  6,006,722     
               
           Ümumi idarəetmə və inzibati xərclər
           -            4,099,181     -              4,689,331     -              1,507,384     -           1,487,365     
Qeyd: İllik yekun maliyyə göstəriciləri audit olunmuş hesabatlara, rüblük maliyyə göstəriciləri isə İKZF-in daxili hesabatlarına əsasən hazırlanmışdır.