25883

verilmiş ipoteka kreditlərinin sayı

1 259 695 589

Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ

24 034 000

zəmanət və subsidiyalar verilmiş kreditlərin məbləği

Mənfəət və zərər hesabatı

Mənfəət&zərər hesabatı 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Faiz gəlirləri       601,630            1,197,151            1,298,427            2,858,970            8,017,998            11,706,853            13,181,479            15,734,472            18,202,124            19,800,777                 22,095,364                   36,244,393                   47,987,974     
Faiz xərcləri                   -                           -                           -      -        530,167      -     2,836,208      -       5,254,495      -       6,891,255      -       8,131,733      -       9,741,150      -     10,437,923      -          10,329,190      -            12,771,202      -            17,413,991     
Xalis faiz gəlirləri       601,630            1,197,151            1,298,427            2,328,803            5,181,790              6,452,358              6,290,224              7,602,739              8,460,974              9,362,854                 11,766,174                   23,473,191                   30,573,983     
Dəyərsizləşmə üzrə zərərlər                   -                           -                           -                           -      -        974,032      -          489,475      -          430,870      -          363,100      -          455,856      -          320,174      -               584,455      -                 701,056      -              1,038,567     
Haqq və komissiya xərcləri -       71,499      -          13,814      -            1,380      -          37,991      -          94,600      -          173,078      -          204,070      -          270,516      -          280,230      -          418,453      -               424,187      -                 647,873      -                 800,982     
Digər gəlirlər         42,830                 14,622                 15,973                 16,942               456,896                 451,938                 455,858                 482,335                 449,243                 445,314                      444,614                        783,279                     1,458,424     
Əməliyyat gəlirləri       572,961            1,197,959            1,313,020            2,307,754            4,570,054              6,241,743              6,111,142              7,451,458              8,174,131              9,069,541                 11,202,146                   22,907,541                   30,192,858     
İnsan resursları üzrə xərclər -     189,830      -        435,102      -        717,355      -        985,890      -     1,156,094      -       1,455,084      -       1,467,571      -       1,578,995      -       1,568,792      -       1,694,156      -            1,718,985      -              2,272,092      -              3,565,777     
İnzibati və digər xərclər -       97,502      -        393,721      -        452,035      -        515,368      -        954,575      -       1,124,188      -       1,226,718      -       1,856,839      -       2,084,737      -       1,975,615      -            1,816,168      -              1,851,589      -              7,307,691     
Vergidən əvvəlki mənfəət       285,629               369,136               143,630               806,496            2,459,385              3,662,471              3,416,853              4,015,624              4,520,602              5,399,770                   7,666,993                   18,783,860                   19,319,390     
                           
                      Ümumi idarəetmə və inzibati xərclər
                      -            4,099,181      -              4,689,331      -            11,254,593     
Qeyd: İllik yekun maliyyə göstəriciləri audit olunmuş hesabatlara, rüblük maliyyə göstəriciləri IKZF-in daxili hesabatlarına əsasən hazırlanmışdır.         -              4,408,399