Mənfəət və zərər hesabatı

Mənfəət və zərər hesabatı 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I rüb 2019 II rüb 2019 III rüb
Faiz gəlirləri       601 630            1 197 151            1 298 427            2 858 970            8 017 998            11 706 853            13 181 479            15 734 472            18 202 124            19 800 777                 22 095 364                   36 244 393                   47 987 974                   12 855 081                   25 148 259            36 812 824     
Faiz xərcləri                   -                           -                           -      -        530 167      -     2 836 208      -       5 254 495      -       6 891 255      -       8 131 733      -       9 741 150      -     10 437 923      -          10 329 190      -            12 771 202      -            17 413 991      -              4 556 791      -            10 004 882      -     14 643 621     
Xalis faiz gəlirləri       601 630            1 197 151            1 298 427            2 328 803            5 181 790              6 452 358              6 290 224              7 602 739              8 460 974              9 362 854                 11 766 174                   23 473 191                   30 573 983                     8 298 289                   15 143 377            22 169 204     
Dəyərsizləşmə üzrə zərərlər                   -                           -                           -                           -      -        974 032      -          489 475      -          430 870      -          363 100      -          455 856      -          320 174      -               584 455      -                 701 056      -              1 038 567      -                 398 753      -                 372 884      -          433 961     
Haqq və komissiya xərcləri -       71 499      -          13 814      -            1 380      -          37 991      -          94 600      -          173 078      -          204 070      -          270 516      -          280 230      -          418 453      -               424 187      -                 647 873      -                 800 982      -                 207 734      -                 434 809      -          741 153     
Digər gəlirlər         42 830                 14 622                 15 973                 16 942               456 896                 451 938                 455 858                 482 335                 449 243                 445 314                      444 614                        783 279                     1 458 424                        263 848                        590 044                 967 992     
Əməliyyat gəlirləri       572 961            1 197 959            1 313 020            2 307 754            4 570 054              6 241 743              6 111 142              7 451 458              8 174 131              9 069 541                 11 202 146                   22 907 541                   30 192 858                     7 955 650                   14 925 728            21 962 083     
İnsan resursları üzrə xərclər -     189 830      -        435 102      -        717 355      -        985 890      -     1 156 094      -       1 455 084      -       1 467 571      -       1 578 995      -       1 568 792      -       1 694 156      -            1 718 985      -              2 272 092      -              3 565 777      -                 935 504      -              1 953 126      -       3 086 092     
İnzibati və digər xərclər -       97 502      -        393 721      -        452 035      -        515 368      -        954 575      -       1 124 188      -       1 226 718      -       1 856 839      -       2 084 737      -       1 975 615      -            1 816 168      -              1 851 589      -              7 307 691      -                 520 779      -              1 248 422      -       1 908 986     
Mənfəət       285 629               369 136               143 630               806 496            2 459 385              3 662 471              3 416 853              4 015 624              4 520 602              5 399 770                   7 666 993                   18 783 860                   19 319 390                     6 499 368                   11 724 180            16 967 005     
                      Ümumi idarəetmə və inzibati xərclər
                      -            4 099 181      -              4 689 331      -            11 254 593      -              1 798 922      -              3 419 196      -       5 202 199     
                                 
Qeyd: İllik yekun maliyyə göstəriciləri audit
olunmuş hesabatlara, rüblük maliyyə göstəriciləri
IKZF-in daxili hesabatlarına əsasən hazırlanmışdır.