25883

verilmiş ipoteka kreditlərinin sayı

1 259 695 589

Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ

24 034 000

zəmanət və subsidiyalar verilmiş kreditlərin məbləği

Qanunlar

Sənədin adı
Yüklə
1
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
2
“İpoteka haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
3
“Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
4
“Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
5
“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
6
“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
7
“Gənclər siyasəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu