26 795

verilmiş ipoteka kreditlərinin sayı

1 321 967 220

Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ

31 099 000

zəmanət və subsidiyalar verilmiş kreditlərin məbləği

Qanunlar

Sənədin adı
Yüklə
1
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
2
“İpoteka haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
3
“Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
4
“Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
5
“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
6
"Daşınar əmlakın yüklülüyü haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
7
“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
8
“Gənclər siyasəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu