Zəmanət üzrə komissiyalar

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 29 noyabr tarixli 1691 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Sahibkarlar tərəfindən manatla alınan kreditlərə təminat verilməsi Qaydası”nın 8.3-cü bəndinə əsasən, sahibkarlar tərəfindən manatla alınan kreditlərə zəmanətin verilməsinə görə müvəkkil bank tərəfindən 0,5%-dən çox olmamaqla birdəfəlik komissiyanın ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Buna müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Himayəçilik Şurasının 02 may 2018-ci il tarixli 03 nömrəli qərarı ilə sahibkarlar tərəfindən manatla alınan kreditlərə zəmanətin verilməsinə görə ödənilən birdəfəlik komissiya verilən zəmanət məbləğinin 0,4 faizi həddində təsdiq edilmişdir.


Sahibkarların müvəkkil banklardan manatla aldıqları kreditlərə zəmanətlərin verilməsinə görə ödənilən illik komissiyaOrta riskli kreditlər

Kreditin müddəti (il)

/

Örtülmə əmsalı

Təminatın kreditə nisbəti

Yuxarı

Orta

Aşağı

max 65 %

max 70 %

max 75 %

≤1

0.7 %

0.8 %

1.0 %

(1-3]

0.9 %

1.00 %

1.2 %

(3-7]

1.2 %

1.3 %

1.5 %

Aşağı riskli kreditlər

Kreditin müddəti (il)

/

Örtülmə əmsalı

Təminatın kreditə nisbəti

Yuxarı

Orta

Aşağı

max 60 %

max 65 %

max 70 %

≤1

0.5 %

0.6 %

0.8 %

(1-3]

0.7 %

0.8 %

1.0 %

(3-7]

1.0 %

1.1 %

1.3 %