25883

verilmiş ipoteka kreditlərinin sayı

1 259 695 589

Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ

24 034 000

zəmanət və subsidiyalar verilmiş kreditlərin məbləği

Struktur bölmələr

Struktur bölmənin adı Struktur bölmə rəhbərinin adı, atasının adı, soyadı Vəzifəsi
1 İpoteka kreditləri departamenti İlham Qəhrəman oğlu Kələşov Departament direktoru
2 Kredit zəmanət departamenti Emil Məhəbbət oğlu Məmmədov Departament direktoru
3 Xəzinədarlıq departamenti İlhamə Hacıağa qızı İsabalayeva Departament direktoru

4

Administrativ departament Nəriman Cabbar oğlu Hacıyev Departament direktoru
5 Maliyyə departamenti Fariz Rasim oğlu Axundov Departament direktoru
6 Hüquq departamenti Fərid Tofiq oğlu Hacıəbdülhəlimzadə Departament direktoru
7 İnformasiya Texnologiyaları şöbəsi Mətin Muğdət oğlu Hacıyev Şöbə rəisi
8 Təhlükəsizlik şöbəsi Mahir Sabir oğlu Süleymanov Şöbə rəisi
9 Daxili audit şöbəsi Anar Sabir oğlu Kərimli Şöbə rəisi