25883

verilmiş ipoteka kreditlərinin sayı

1 259 695 589

Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ

24 034 000

zəmanət və subsidiyalar verilmiş kreditlərin məbləği

Reytinq dərəcəsi

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fonduna "Fitch Ratings" Beynəlxalq Reytinq Agentliyi tərəfindən yerli və xarici valyutada uzunmüddətli öhdəliklər üzrə verilmiş reytinqlərə dair məlumat


 
Tarix Reytinq Proqnoz
26.10.2009 BB Sabit
21.05.2010 BB+ Sabit
26.11.2010 BBB- Sabit
24.10.2011 BBB- Müsbət
18.05.2012 BBB- Sabit
26.02.2016 BB+ Mənfi
01.03.2017 BB+ * Mənfi
28.02.2018 BB+ Sabit
26.02.2019 BB+ Sabit

 

* Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun kredit reytinqinin birbaşa olaraq ölkə reytinqinə bərabər olmasını nəzərə alaraq, ölkə reytinqinin aşağı salınması ilə əlaqədar Fondun kredit reytinqi "BB+" səviyyəsində müəyyən edilmişdir.