25883

verilmiş ipoteka kreditlərinin sayı

1 259 695 589

Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ

24 034 000

zəmanət və subsidiyalar verilmiş kreditlərin məbləği

Audit rəyi

Kənar auditor rəyi əlavə edilmiş maliyyə hesabatı (illər üzrə)
Cəlb edilmiş kənar auditor
Yüklə
1
31.12.2006-cı il tarixinə başa çatmış il üzrə Hesabat
"Moore Stephens Azerbaijan" MMC
2
31.12.2007-cı il tarixinə başa çatmış il üzrə Hesabat
"Baker Tilly Audit Azərbaycan" MMC
3
31.12.2008-cı il tarixinə başa çatmış il üzrə Hesabat
"Baker Tilly Audit Azərbaycan" MMC
4
31.12.2009-cu il tarixinə başa çatmış il üzrə Hesabat
"Baker Tilly Audit Azərbaycan" MMC
5
31.12.2010-cu il tarixinə başa çatmış il üzrə Hesabat
“Euro Audit” Nexia International MMC
6
31.12.2011-ci il tarixinə başa çatmış il üzrə Hesabat
"KPMG Audit Azərbaycan" MMC
7
31.12.2012-ci il tarixinə başa çatmış il üzrə Hesabat
"KPMG Audit Azərbaycan" MMC
8
31.12.2013-cü il tarixinə başa çatmış il üzrə Hesabat
"KPMG Audit Azərbaycan" MMC
9
31.12.2014-cü il tarixinə başa çatmış il üzrə Hesabat
"KPMG Audit Azərbaycan" MMC
10
31.12.2015-ci il tarixinə başa çatmış il üzrə Hesabat
"Deloitte & Touche" MMC
11
31.12.2016-cı il tarixinə başa çatmış il üzrə Hesabat
"KPMG Audit Azərbaycan" MMC
12
31.12.2017-ci il tarixinə başa çatmış il üzrə Hesabat
"Baker Tilly Audit Azərbaycan" MMC