26 795

verilmiş ipoteka kreditlərinin sayı

1 321 967 220

Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ

31 099 000

zəmanət və subsidiyalar verilmiş kreditlərin məbləği

Audit rəyi

Kənar auditor rəyi əlavə edilmiş maliyyə hesabatı (illər üzrə)
Cəlb edilmiş kənar auditor
Yüklə
1
31.12.2006-cı il üzrə hesabat
"Moore Stephens Azerbaijan" MMC
2
31.12.2007-ci il üzrə hesabat
"Baker Tilly Audit Azərbaycan" MMC
3
31.12.2008-ci il üzrə hesabat
"Baker Tilly Audit Azərbaycan" MMC
4
31.12.2009-cu il üzrə hesabat
"Baker Tilly Audit Azərbaycan" MMC
5
31.12.2010-cu il üzrə hesabat
“Euro Audit” Nexia International MMC
6
31.12.2011-ci il üzrə hesabat
"KPMG Audit Azərbaycan" MMC
7
31.12.2012-ci il üzrə hesabat
"KPMG Audit Azərbaycan" MMC
8
31.12.2013-cü il üzrə hesabat
"KPMG Audit Azərbaycan" MMC
9
31.12.2014-cü il üzrə hesabat
"KPMG Audit Azərbaycan" MMC
10
31.12.2015-ci il üzrə hesabat
"Deloitte&Touche" MMC
11
31.12.2016-cı il üzrə hesabat
"KPMG Audit Azərbaycan" MMC
12
31.12.2017-ci il üzrə hesabat
"Baker Tilly Audit Azərbaycan" MMC
13
31.12.2018-ci il üzrə hesabat
“RSM Azerbaijan” MMC