26 848

verilmiş ipoteka kreditlərinin sayı

1 324 736 210

Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ

38 799 000

zəmanət və subsidiyalar verilmiş kreditlərin məbləği

İpoteka istiqrazlarına dair məlumat

Dövlət qeydiyyat nömrəsi Buraxılışın həcmi Dövlət qeydiyyat tarixi Yerləşdirmə tarixi Nominal qiymət qalıq Dövriyyədə olan Son ödəniş tarixi İstiqrazın növü
1 AZ2002008681 75,000,000 30.12.2009 01/02/2010 1000.00 75,000,000 11/12/2019 təmin edilməmiş
2 AZ2005008688 30,000,000 16.01.2012 15/03/2012 1000.00 30,000,000 22/01/2022 təmin edilmiş
3 AZ2006008687 40,000,000 21.12.2012 28/12/2012 1000.00 40,000,000 06/11/2022 təmin edilmiş
4 AZ2007008686 20,000,000 30.09.2013 14/10/2013 1000.00 20,000,000 23/08/2023 təmin edilmiş
5 AZ2008008685 40,000,000 22.01.2014 11/02/2014 1000.00 40,000,000 21/12/2023 təmin edilmiş
6 AZ2009008684 50,000,000 30.12.2014 13/01/2015 1000.00 50,000,000 21/11/2024 təmin edilmiş
7 AZ2010008681 50,000,000 21.11.2016 27/01/2017 800.0000 40,000,000 06/12/2026 ipoteka istiqrazı
AZ2011008680 17/02/2017
AZ2012008689 10/03/2017
8 AZ2013008688 100,000,000 06.03.2017 06/04/2017 861.7400 86,174,000 18/12/2037 ipoteka istiqrazı
AZ2014008687 20/04/2017
AZ2015008686 04/05/2017
AZ2016008685 25/05/2017
AZ2017008684 08/06/2017
AZ2018008683 23/06/2017
AZ2019008682 21/07/2017
9 AZ2020008689 100,000,000 16.08.2017 08/09/2017 879.0900 87,909,000 06/06/2035 ipoteka istiqrazı
AZ2021008688 28/09/2017
AZ2022008687 20/10/2017
AZ2023008686 08/11/2017
10 AZ2024008685 50,000,000 10.11.2017 08/12/2017-11/12/2017 888.8000 44,440,000 09/08/2040 ipoteka istiqrazı
AZ2025008684 01/02/2018
AZ2026008683 22/02/2018
11 AZ2027008682 80,000,000 30.03.2018 19/04/2018 926.2250 74,098,000 19/12/2040 ipoteka istiqrazı
AZ2028008681 17/05/2018
AZ2029008680 07/06/2018
AZ2030008687 12/07/2018
12 AZ2031008686 60,000,000 02.08.2018 28/08/2018 972.0000 58,320,000 29/04/2041 ipoteka istiqrazı
AZ2032008685 20/09/2018
AZ2033008684 11/10/2018
13 AZ2034008683 65,000,000 26.10.2018 29.11.2018 964.9231 62,720,002 31.07.2041 ipoteka istiqrazı
AZ2035008682 15-28.03.2019
AZ2036008681 08-10.05.2019
Cəmi 760,000,000
708,661,002