25883

verilmiş ipoteka kreditlərinin sayı

1 259 695 589

Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ

24 034 000

zəmanət və subsidiyalar verilmiş kreditlərin məbləği

Xəbərlər

13.03.2019

Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun ipoteka istiqrazlarının 65 mln. manatlıq emissiyasının növbəti tranşının yerləşdirilməsi

15 mart 2019-cu il tarixində BFB-də Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun 20,000 000 manat həcmində adlı, sənədsiz, faizli ipoteka istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçiriləcəkdir. İstiqrazlar 1 008,8333 manat qiyməti ilə satışa çıxarılacaqdır. Maliyyə Bazarlarına Nəza...

28.02.2019

İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun yeni kredit reytinqi modelinin təqdimatı keçirilib

Fevralın 28-də Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu (Fond) ilə “KPMG Azərbaycan” beynəlxalq audit şirkəti tərəfindən birgə yaradılan, qabaqcıl beynəlxalq praktikaya əsaslanan və daha dayanıqlı yeni kredit reytinq sisteminin (kredit reytinqi modeli) təqdimatı keçirilib. Təqdimatda Azərbaycan...

27.02.2019

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI İPOTEKA VƏ KREDIT ZƏMANƏT FONDUNUN FƏALİYYƏTİNİN FİTCH RATİNGS AGENTLİYİ TƏRƏFİNDƏN NÖVBƏTİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ HƏYATA KEÇİRİLMİŞDİR.

Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun fəaliyyətinin Fitch Ratings Agentliyi (bundan sonra agentlik) tərəfindən növbəti qiymətləndirilməsi həyata keçirilmişdir. Agentliyin qiymətləndirilməsinə əsasən Fondun  uzunmüddətli xarici və yerli valyutada defolt reytinqi “BB+” səviyyəsində (pro...

26.01.2019 17:00

Azərbaycanda satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi yaradılmışdır.

Azərbaycanda satmaq öhdəliyi ilə kirayə mexanizmi yaradılmışdır. Ölkədə əhalinin yaşayış sahəsi ilə təminatı mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, şəxsi vəsaiti yetərli olmayan vətəndaşların yaşayış sahələrinə tələbatının ödənilməsi, satmaq öhdəliyi ilə kirayə hüquq münasibətlərinin inkişa...

26.12.2018 12:50

Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Mətbuat Xidmətinin məlumatı

Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Mətbuat Xidmətinin məlumatı   Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu Avropa Zəmanət İnstitutları Assosiasiyasına (AECM) tam hüquqlu üzv seçilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Assosiasiya 1992-ci ildə yaradılıb. AECM-də haz...

26.12.2018 12:40

Dövlət tərəfindən sahibkarlara faiz subsidiyasının verilməsi 2019-cu ildə də davam etdiriləcəkdir

Dövlət tərəfindən sahibkarlara faiz subsidiyasının verilməsi 2019-cu ildə də davam etdiriləcəkdir     Məlum olduğu kimi, sahibkarların maliyyə mənbələrinə çıxış imkanlarının genişləndirilməsi və iqtisadi aktivliyin dəstəklənməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəm...

10.12.2018

Zəmanət və subsidiya alətlərinin tətbiqi dövlətin sahibkarlığın inkişafına göstərdiyi mühüm dəstək mexanizmlərindən biridir

Ölkədə uğurla həyata keçirilən iqtisadi inkişaf siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biri də özəl sektorun hərtərəfli dəstəklənməsi və bu sahədə müxtəlif yardım və təşviq mexanizmlərinin tətbiq edilməsidir. Məlum olduğu kimi, ölkədə maliyyə vəsaitlərinə çıxış imkanların...

06.12.2018

Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Mətbuat Xidmətinin məlumatı

Ölkədə ipoteka kreditlərinin verilməsi geniş vüsət alır Məlum olduğu kimi, əhalinin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq, mənzil tikintisinin səmərəli maliyyələşdirmə mexanizmini yaratmaq, bu sahədə formalaşan təklifin alıcılıq qabiliyyətli real tələbə uyğunlaşmasını təmin etmək və ipoteka kreditl...

07.09.2018

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu elan edir

     Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu elan edir ki,      Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun server və şəbəkə avadanlığına illik texniki dəstək xidmətinin satın alınması üzrə xidmət təkliflərinin cəlb olunması başa çatm...

07.09.2018

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu elan edir

     Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu elan edir ki,      Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun server və şəbəkə avadanlığına illik texniki dəstək xidmətinin satın alınması üzrə xidmət təkliflərinin cəlb olunması başa çatm...

03.09.2018

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu aşağıdakı bildirişi elan edir:

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun İnformasiya sistemlərinə dəstək xidmətlərinin göstərilməsi üzrə xidmətlərin satın alınmasına dair Açıq tender ilə bağlı müddətlərdə aşağıdakı dəyişikliklər edilmişdir:  Tender üzrə ilkin sənədlər 21 sentyabr 2...

03.09.2018

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu aşağıdakı bildirişi elan edir:

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun İnformasiya sistemlərinə dəstək xidmətlərinin göstərilməsi üzrə xidmətlərin satın alınmasına dair Açıq tender ilə bağlı müddətlərdə aşağıdakı dəyişikliklər edilmişdir:  Tender üzrə ilkin sənədlər 21 sentyabr 2...

31.08.2018

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu aşağıdakı bildirişi elan edir:

            Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fonduna yeni ATS-in qurulması ilə bağlı müvafiq avadanlığın alınması və qurulmasına dair təkliflər sorğusu üzrə müddətlərdə aşağıdakı dəyişikliklər edilmişdir:   "Dövlət sat...

31.08.2018

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu aşağıdakı SATINALMANI elan edir:

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu aşağıdakı SATINALMANI elan edir:   Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun 2018-2020-ci illər üzrə maliyyə hesabatlarının auditinin keçirilməsi üçün kənar auditorun seçilməsi ilə bağlı Açıq t...

31.08.2018

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu aşağıdakı bildirişi elan edir:

            Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fonduna yeni ATS-in qurulması ilə bağlı müvafiq avadanlığın alınması və qurulmasına dair təkliflər sorğusu üzrə müddətlərdə aşağıdakı dəyişikliklər edilmişdir:   "Dövlət sat...

31.08.2018

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu aşağıdakı SATINALMANI elan edir:

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu aşağıdakı SATINALMANI elan edir:   Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun 2018-2020-ci illər üzrə maliyyə hesabatlarının auditinin keçirilməsi üçün kənar auditorun seçilməsi ilə bağlı Açıq t...

28.08.2018

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu aşağıdakı AÇIQ TENDERİ elan edir (2-ci elan):

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu aşağıdakı AÇIQ TENDERİ elan edir (2-ci elan):   Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun "Elektron ipoteka və kredit zəmanət" sistemində yeni funksionallıqların yaradılması üzrə xidmətlərin satın alınması ilə bağl...

28.08.2018

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu aşağıdakı AÇIQ TENDERİ elan edir (2-ci elan):

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu aşağıdakı AÇIQ TENDERİ elan edir (2-ci elan):   Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun "Elektron ipoteka və kredit zəmanət" sistemində yeni funksionallıqların yaradılması üzrə xidmətlərin satın alınması ilə bağl...

23.07.2018

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu ilə əməkdaşlıq edən müvəkkil bankların sayı 10-a çatmışdır

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu ilə əməkdaşlıq edən müvəkkil bankların sayı 10-a çatmışdır   Sahibkarların, xüsusilə kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının effektiv və yüksək səviyyədə təmin edilməsi ...

23.07.2018

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu ilə əməkdaşlıq edən müvəkkil bankların sayı 10-a çatmışdır

Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu ilə əməkdaşlıq edən müvəkkil bankların sayı 10-a çatmışdır   Sahibkarların, xüsusilə kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının effektiv və yüksək səviyyədə təmin edilməsi ...