Kirayə mənzilin verilmə şərtləri

ƏSAS ŞƏRTLƏR

Kirayə müqaviləsi

Minimal müddət

3 il

Maksimal müddət

25 il

Yaşa görə maksimal müddət

son ödəniş tarixinə yaş 63 yaşdan çox olmamalı

Qabaqcadan ödəniş

aylıq ödənişin ən azı 12 misli

Ödəniş valyutası

Azərbaycan manatı

Ödəniş qaydası

Aylıq bərabər hissələrlə

Subkirayə

Fondla razılaşdırmaqla

Kirayə hüquqlarının ötürülməsi

3 ildən sonra Fondla razılaşdırmaqla

Vaxtından əvvəl tam ödəniş

3 ildən tez olmayaraq

Kirayəçi

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmalı

Məhkumluğu olmamalı

Müraciət anına vaxtı keçmiş öhdəlikləri olmamalı

Müraciət anına yaş 60-dan yuxarı olmamalı

Müraciət anına Fondla aktiv kirayə münasibətləri olmamalı

Yaşayış sahəsi

2013-cü ilin yanvarın 1-dən sonra inşa edilməli

Üzərində mülkiyyət hüququ dövlət qeydiyyatına alınmalı və ya qabaqcadan qeydiyyata alınmalı

Qaz, su və elektrik enerjisi ilə təchiz edilməli

Tikinti normalarına uyğun tam təmirli olmalı

İnfrastruktur obyektlərə yaxın olmalı (nəqliyyat, səhiyyə, təhsil və s.)

Sakinlərin istirahəti üçün həyatyanı sahəyə malik olmalı

Bazar dəyərindən az olmamaqla sığortalanmalıdır (Fond tərəfindən)