Kirayə ilə bağlı xərclər

APARILAN HƏRƏKƏTİN ADI

DÖVLƏT RÜSÜMU və XİDMƏT HAQQI

HƏRƏKƏTİ APARAN İDARƏNİN ADI

1

Satmaq öhdəliyi ilə yaşayış sahəsinin kirayəyə verilməsi barədə müqavilənin təsdiqi üçün

dövlət rüsumu - 20 AZN

Notariat ofisləri

2

Yaşayış sahəsi üzərində kirayəçinin kirayə hüququnun qeydiyyata alınması (qiymət hər kv.m-ə görə hesablanır)

dövlət rüsumu - 20 azn və xidmət haqqı - Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının müvafiq Qərarı əsasında (qiymət hər kv.m-ə görə hesablanır)

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti

3

Yaşayış sahəsinin istifadəsi ilə bağlı yaranacaq bütün xərclər (kommunal xərclər, yaşayış sahəsinə və ya qonşulara vurulmuş zərərin aradan qaldırılması üçün yaranan xərclər - əgər sığorta hesab edilməyən hadisə olarsa)

Həmin vaxt qüvvədə olan qiymətlərə və dəymiş zərərin həcminə müvafiq olaraq

Azərişıq ASC, Azəriqaz İB, Azərsu ASC və digər kommunal xidmət göstərən müəssisəslər

4

Kirayə ödənişi üzrə borc tam ödənildikdən sonra daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın verilməsi  (qiymət hər kv.m-ə görə hesablanır)

dövlət rüsumu - 30 azn və xidmət haqqı - Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının müvafiq Qərarı əsasında (qiymət hər kv.m-ə görə hesablanır)

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti

5

Kirayə yaşayış sahəsinin kirayəçinin mülkiyyətinə keçməsi ilə bağlı yaranmış sadələşdirilmiş vergi xərci

Vergi Məcəlləsinin 218-ci maddəsinə edilmiş dəyişikliklərə əsasən mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrini təqdim edən şəxslər 1 yanvar 2016-cı ildən etibarən notarius tərəfindən ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunur. Zonalarla bağlı tam məlumatı AR Nazirlər Kabinetinin "Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 220.8.1-ci maddəsinə uyğun olaraq sadələşdirilmiş verginin məqsədləri üçün Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndləri üzrə zonaların sərhədləri”nin təsdiq edilməsi haqqında" 30.12.2015-ci il tarixli 412 №-li qərarından əldə etmək olar.

Notariat ofisləri

Qeyd: Xərclər Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan rüsum və tariflərə uyğun qeyd edilmişdir.