Kirayə ilə bağlı xərclər

APARILAN HƏRƏKƏTİN ADI

DÖVLƏT RÜSÜMU və XİDMƏT HAQQI

HƏRƏKƏTİ APARAN İDARƏNİN ADI

1

Satmaq öhdəliyi ilə yaşayış sahəsinin kirayə verilməsi barədə müqavilənin təsdiqi üçün

dövlət rüsumu - 20 AZN

Notariat ofisləri

2

Yaşayış sahəsi üzərində kirayəçinin kirayə hüququnun qeydiyyata alınması (qiymət hər kv.m-ə görə hesablanır)

dövlət rüsumu - 20 azn və xidmət haqqı - Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 31.07.2009-cu il tarixli 4 nömrəli Qərarı əsasında -(qiymət hər kv.m-ə görə hesablanır)

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti

3

Yaşayış sahəsinin istifadəsi ilə bağlı yaranacaq bütün xərclər (kommunal xərclər, yaşayış sahəsinə və ya qonşulara vurulmuş zərərin aradan qaldırılması üçün yaranan xərclər - əgər sığorta hesab edilməyən hadisə olarsa)

Həmin vaxt qüvvədə olan qiymətlərə və dəymiş zərərin həcminə müvafiq olaraq

Kommunal xidmət göstərən müəssisəslər

4

Kirayə üzrə borc tam ödənildikdən sonra daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın verilməsi  (qiymət hər kv.m-ə görə hesablanır)

dövlət rüsumu - 30 azn və xidmət haqqı - Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının 31.07.2009-cu il tarixli 4 nömrəli Qərarı əsasında (qiymət hər kv.m-ə görə hesablanır)

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti

5

Kirayə yaşayış sahəsinin kirayəçinin mülkiyyətinə keçməsi ilə bağlı yaranmış sadələşdirilmiş vergi xərci

Vergi Məcəlləsinin 218-ci maddəsinə edilmiş dəyişikliklərə əsasən mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrini təqdim edən şəxslər 1 yanvar 2016-cı ildən etibarən notarius tərəfindən ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunur. Zonalarla bağlı tam məlumatı AR Nazirlər Kabinetinin "Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 220.8.1-ci maddəsinə uyğun olaraq sadələşdirilmiş verginin məqsədləri üçün Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndləri üzrə zonaların sərhədləri”nin təsdiq edilməsi haqqında" 30.12.2015-ci il tarixli 412 №-li qərarından əldə etmək olar.

Vergilər Nazirliyi

Misal: Sizin kirayə götürdüyünüz yaşayış sahəsi Bakı şəhərinin Suraxanı rayonunun Hövsan qəsəbəsində (zona 10) yerləşən binada olan 100 kv.m-lik mənzildir. Bu zaman həmin mənzilin satışı zamanı sadələşdirilmiş vergi bu cür hesablanır: 100 kv.m * 15 manat (verginin baza hissəsi) * 1,2 əmsal (zona 10-un əmsalı) = 1800 manat