26 322

verilmiş ipoteka kreditlərinin sayı

1 290 293 906

Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ

26 434 000

zəmanət və subsidiyalar verilmiş kreditlərin məbləği

İcmal

2019-cu ilin yanvar-mart ayları üzrə statistik göstəricilər


İpoteka kreditləşməsi üzrə

§   31.03.2019-cu il tarixinə banklar tərəfindən 1,269 mlrd. manat məbləğində 26,030  ipoteka krediti verilib. Verilmiş ipoteka kreditlərinin 889 mln. manatını (70%) adi ipoteka kreditləri, 380 mln. manatını (30%) isə güzəştli ipoteka kreditləri təşkil edib.

§   Cari ilin yanvar-mart aylarında banklar tərəfindən 52 mln. manat məbləğində 802 ipoteka krediti verilib ki, bunun da 28 mln. manatı (53,8%) adi, 24 mln. manatı (46,2%) isə güzəştli ipoteka kreditlərinin payına düşüb.

§   31.03.2019-cu il tarixinə verilmiş ipoteka kreditlərinin 78%-i Bakının payına düşüb.

§   31.03.2019-cu il tarixinə İKZF tərəfindən 1,132 mlrd. manat məbləğində ipoteka krediti maliyyələşdirilib.  Maliyyələşdirilən ipoteka kreditlərinin 803 mln. manatını adi ipoteka kreditləri, 329 mln. manatını isə güzəştli ipoteka kreditləri təşkil edib.

§   Cari ilin 1-ci rübündə İKZF tərəfindən maliyyələşdirilmiş ipoteka kreditlərinin həcmi 71 mln. manat olub ki, bunun da 45 mln. manatı (63,3%) adi, 26 mln. manatı (36,7%) isə güzəştli ipoteka kreditlərinin payına düşüb.

§   31.03.2019-cu il tarixinə verilmiş ipoteka kreditlərinin orta faiz dərəcəsi 6,5% təşkil edib. Cari ilin yanvar-mart aylarında verilmiş ipoteka kreditlərinin orta faiz dərəcəsi 5,5%-dir. 

§   31.03.2019-cu il tarixinə ipoteka kreditləri üzrə borcalanların orta yaşı 33, cari ilin birinci rübündə verilmiş kreditlər üzrə borcalanların orta yaşı isə 35-dir.

 

31.12.2018

31.03.2019

Dəyişmə, %

 

Verilmiş ipoteka kreditləri

 

 

 

 

Verilmiş ipoteka kreditlərinin sayı

25,037

26,030

 4%

 

Verilmiş ipoteka kreditlərinin həcmi, mln. manat

1,217

1,269

 4%

 

İKZF tərəfindən maliyyələşdirilmiş ipoteka kreditləri

 

 

Maliyyələşdirilmiş ipoteka kreditlərinin sayı

 

 

 

 

 

Adi 

 17,588               18,176

3%

 

 

Güzəştli  

 7,449                  7,854

5%

 

 

Cəmi

 25,037               26,030

4%

 

 

Maliyyələşdirilmiş ipoteka kreditlərinin həcmi, mln. manat

 

 

 

Adi 

 758

     803

  6%

 

Güzəştli

 303

     329

  9%

 

Cəmi

1,061

   1,132

  7%

 

 

 

Zəmanətli ipoteka kreditləri üzrə

§   31.03.2019-cu il tarixinə İKZF banklar tərəfindən verilən 1,99 mln. manat məbləğində 26  ipoteka kreditinə zəmanət verib. Verilmiş zəmanətli ipoteka kreditlərinin 1,38 mln. manatını (69%) adi ipoteka kreditləri, 0,61 mln. manatını (31%) isə güzəştli ipoteka kreditləri təşkil edib.

§   Cari ilin yanvar-mart aylarında İKZF banklar tərəfindən verilən 1,27 mln. manat məbləğində 17 ipoteka kreditinə zəmanət verib ki, bunun da 0,82 mln. manatı (64,6%) adi, 0,45 mln. manatı (35,4%) isə güzəştli ipoteka kreditlərinin payına düşüb.

§   31.03.2019-cu il tarixinə verilmiş zəmanətli ipoteka kreditlərinin 88%-i Bakının payına düşüb.

 

Sahibkarlar tərəfindən manatla alınan kreditlərə təminatın verilməsi üzrə

§   31.03.2019-cu il tarixinə İKZF banklar tərəfindən verilən 23,9 mln. manat məbləğində 14  sahibkarlıq kreditinə zəmanət və faiz subsidiyası verib. Verilmiş zəmanətin ümumi məbləği 14,18 mln. manat təşkil edib və zəmanətin kreditə olan nisbətinin orta göstəricisi 54,58% olub.

§   Cari ilin yanvar-mart aylarında İKZF banklar tərəfindən verilən 10,5 mln. manat məbləğində 6 sahibkarlıq kreditinə zəmanət və faiz subsidiyası verib. Verilmiş zəmanətlərin ümumi məbləği 7,2 mln. manat təşkil edib.

 

31.12.2018

31.03.2019

Dəyişmə, %

Sahibkarlar tərəfindən manatla alınan kreditlərə verilmiş zəmanətlər

Zəmanət məbləği, mln manat

6.9

14.2

106%

Kredit məbləği, mln manat

13.5

23.9

77%

Orta göstəricilər

Zəmanətin kreditə nisbəti

54%

55%

2%

Zəmanətin müddəti (ay)

26

34

31%

Kreditin müddəti (ay)

26

34

31%

Kreditin faizi

16.6%

16%

-4%

Subsidiya müddəti (ay)

26

26

0%

Subsidiya faizi

8%

8%

0%