25883

verilmiş ipoteka kreditlərinin sayı

1 259 695 589

Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ

24 034 000

zəmanət və subsidiyalar verilmiş kreditlərin məbləği

Himayəçilik Şurası

TƏŞKİLATIN ADI

ADI, ATASININ ADI, SOYADI

VƏZİFƏSİ

1

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Administrasiyası

Kamil Qafar oğlu Heydərov

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri şöbəsinin Monetar və fiskal siyasət məsələləri sektorunun müdiri

2

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

İlqar Fəti oğlu Fətizadə

Azərbaycan Respublikası maliyyə nazirinin birinci müavini

3

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı

Vadim Ələddin oğlu Xubanov

Azərbaycan Respublikası mərkəzi bankı sədrinin müavini

4

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi

Şirzad Əyyub oğlu Abdullayev

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat nazirinin müavini

5

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi


Azərbaycan Respublikası əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini