26 795

verilmiş ipoteka kreditlərinin sayı

1 321 967 220

Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ

31 099 000

zəmanət və subsidiyalar verilmiş kreditlərin məbləği

Himayəçilik Şurası

TƏŞKİLATIN ADI

ADI, ATASININ ADI, SOYADI

VƏZİFƏSİ

1

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası

Kamil Qafar oğlu Heydərov

İqtisadi siyasət və sənaye məsələləri şöbəsinin Monetar və fiskal siyasət məsələləri sektorunun müdiri

2

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

İlqar Fəti oğlu Fətizadə

maliyyə nazirinin birinci müavini

3

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi

Sevinc Telman qızı Həsənova

iqtisadiyyat nazirinin müavini

4

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı

Vadim Ələddin oğlu Xubanov

sədr müavini

5

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

Anar Rəhim oğlu Əliyev

əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini