26 641

verilmiş ipoteka kreditlərinin sayı

1 310 448 300

Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ

29 124 000

zəmanət və subsidiyalar verilmiş kreditlərin məbləği

Kredit Zəmanəti fəaliyyəti üzrə fondun statistikası