26 322

verilmiş ipoteka kreditlərinin sayı

1 290 293 906

Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ

26 434 000

zəmanət və subsidiyalar verilmiş kreditlərin məbləği

Video təlimatlar1. E-İmza ilə giriş2. E-İmza ilə qeydiyyat


3. Asan İmza ilə giriş


4. Əlavə məlumatlar və müraciət5. Birgə borcalanlar