26 641

verilmiş ipoteka kreditlərinin sayı

1 310 448 300

Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ

29 124 000

zəmanət və subsidiyalar verilmiş kreditlərin məbləği

İpoteka kalkulyatoru
AZN
AZN
%
ay
%
Kredit zəmanət kalkulyatoru
AZN
%
ay
ay
ay
AZN