Hal-hazirda bu xidmət hazırlanma mərhələsindədir. Qısa zaman ərzində əhalinin istifadəsinə buraxılacaq.

İpoteka krediti üzrə onlayn ödəniş

Qeydiyyata alınmış qiymətli kağızlar

Təmin edilmiş və təmin edilməmiş istiqrazlar

Emissiya prospektinin qeydiyyat tarixi Emissiyanın həcmi Qiymətli kağızın növü
29.05.2009 55,000,000 təmin edilmiş
30.12.2009 75,000,000 təmin edilməmiş
19.11.2010 60,000,000 təmin edilmiş
23.09.2011 20,000,000 təmin edilmiş
16.01.2012 30,000,000 təmin edilmiş
21.12.2012 40,000,000 təmin edilmiş
30.09.2013 20,000,000 təmin edilmiş
22.01.2014 40,000,000 təmin edilmiş
30.12.2014 50,000,000 təmin edilmiş

 

İpoteka istiqrazları

Baza emisiya prospektinin qeydiyyat tarixi  Emissiyanın həcmi Qiymətli kağızın növü
21.11.2016 50,000,000 ipoteka istiqrazı
06.03.2017 100,000,000 ipoteka istiqrazı
16.08.2017 100,000,000 ipoteka istiqrazı
10.11.2017 50,000,000 ipoteka istiqrazı
30.03.2018 80,000,000 ipoteka istiqrazı
02.08.2018 60,000,000 ipoteka istiqrazı
İpoteka götürənlərİn sayı
2
4
8
7
1
Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ
1 191 619 178 keçib.
Müvəkkil təşkilatlar