Hal-hazirda bu xidmət hazırlanma mərhələsindədir. Qısa zaman ərzində əhalinin istifadəsinə buraxılacaq.

İpoteka krediti üzrə onlayn ödəniş

Qeydiyyata alınmış qiymətli kağızlar

10 noyabr 2017-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən "Azərbaycan İpoteka Fondu" ASC-nin ipoteka istiqrazlarının baza emissiya prospekti qeydiyyata alınmışdır.

Emissiyanın əsas parametrləri aşağıdakılardır:

Qiymətli kağızın növü - adlı, sənədsiz, faizli ipoteka istiqrazları;
Buraxılışın həcmi - 50 000 000 (əlli milyon) manat;
İstiqrazların sayı - 50 000 (əlli min) ədəd;
Bir istiqrazın nominal dəyəri - 1 000 (bir min) manat;
Tədavül müddəti - Buraxılışda olan ilk istiqrazın yerləşdirilmə tarixindən etibarən 8280 gün;
İstiqrazlar üzrə illik faiz dərəcəsi - 3 (üç) %.

 

İpoteka götürənlərİn sayı
2
2
6
3
8
Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ
1 040 666 627 keçib.
Müvəkkil təşkilatlar