Hal-hazirda bu xidmət hazırlanma mərhələsindədir. Qısa zaman ərzində əhalinin istifadəsinə buraxılacaq.

İpoteka krediti üzrə onlayn ödəniş

Kupon ödənişlərinə dair məlumat

Kupon ödənişlərinə dair məlumat - 2018-cı il 

Qeydiyyat nömrəsi Tarix
AZ2008008685 21.01.2018
AZ2010008681 22.01.2018
AZ2011008680 22.01.2018
AZ2012008689 22.01.2018
AZ2005008688 12.02.2018
AZ2004008689 01.03.2018
AZ2020008689 07.03.2018
AZ2021008688 07.03.2018
AZ2022008687 07.03.2018
AZ2023008686 07.03.2018
AZ2007008686 22.03.2018
AZ2013008688 01.04.2018
AZ2014008687 01.04.2018
AZ2015008686 01.04.2018
AZ2016008685 01.04.2018
AZ2017008684 01.04.2018
AZ2018008683 01.04.2018
AZ2019008682 01.04.2018
AZ2006008687 31.05.2018
AZ2024008685 06.06.2018
AZ2025008684 06.06.2018
AZ2026008683 06.06.2018
AZ2002008681 19.06.2018
AZ2009008684 26.06.2018
AZ2008008685 20.07.2018
AZ2010008681 21.07.2018
AZ2011008680 21.07.2018
AZ2012008689 21.07.2018
AZ2005008688 11.08.2018
AZ2020008689 03.09.2018
AZ2021008688 03.09.2018
AZ2022008687 03.09.2018
AZ2023008686 03.09.2018
AZ2007008686 18.09.2018
AZ2013008688 28.09.2018
AZ2014008687 28.09.2018
AZ2015008686 28.09.2018
AZ2016008685 28.09.2018
AZ2017008684 28.09.2018
AZ2018008683 28.09.2018
AZ2019008682 28.09.2018
AZ2027008682 16.10.2018
AZ2028008681 16.10.2018
AZ2029008680 16.10.2018
AZ2030008687 16.10.2018
AZ2006008687 27.11.2018
AZ2024008685 03.12.2018
AZ2025008684 03.12.2018
AZ2026008683 03.12.2018
AZ2002008681 16.12.2018
AZ2009008684 23.12.2018

 

QEYD: Kupon ödənişi, ödəniş tarixindən bir gün əvvəlki tarixə istiqraz sahibi olan investora ödənilir (istiqraz sahibləri reyestrsaxlayıcı (Milli Depozit Mərkəzi) tərəfindən emitentə istiqraz sahibləri barədə təqdim etdiyi reyestr əsasında müəyyən edilir). İstiqrazların alqı-satqısı zamanı qiymət müəyyənləşdirilərkən bu amilin nəzərə alınması tövsiyyə olunur.  

İpoteka götürənlərİn sayı
2
4
8
7
1
Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ
1 191 619 178 keçib.
Müvəkkil təşkilatlar