Hal-hazirda bu xidmət hazırlanma mərhələsindədir. Qısa zaman ərzində əhalinin istifadəsinə buraxılacaq.

İpoteka krediti üzrə onlayn ödəniş

AZ200300868

19 noyabr 2010-cu il tarixdə Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondunun Təmin edilmiş istiqrazlarının emissiya prospekti qeydiyyata alınmışdır.

Emissiyanın əsas parametrləri aşağıdakılardır:

-  Dövlət qeydiyyat nömrəsi - AZ200300868 
-  Qiymətli kağızın növü - təmin edilmiş, faizli; 
-  Qiymətli kağızın forması - sənədləşdirilməmiş, adlı;    
-  Buraxılışın həcmi - 60 000 000 (altmış milyon) manat; 
-  İstiqrazların sayı - 60 000 (altmış min) ədəd; 
-  Bir istiqrazın nominal dəyəri - 1 000 ( bir min) manat; 
-  Tədavül müddəti - buraxılışda olan ilk istiqrazın yerləşdirilmə tarixindən etibarən 7 il; 
-  İstiqrazlar üzrə illik faiz dərəcəsi - 3 (üç) %.

Bu günədək dövriyyəyə buraxılmış AZ200300868 dövlət qeydiyyat nömrəli təmin edilmiş istiqrazların həcmi 60 mln. manat təşkil edir. 

Yerləşdirmənin tarixi  Yerləşdirmənin həcmi
 17 yanvar 2011  10,000,000
 31 yanvar 2011  3,000,000
 28 fevral 2011  3,000,000
 29 mart 2011  3,000,000
 18 aprel 2011  3,000,000
 02 may 2011   3,000,000
 12 may 2011  3,000,000
 26 may 2011  5,000,000
 31 may 2011  5,000,000
 02 iyun 2011  3,000,000
 05 iyul 2011  3,000,000
 01 avqust 2011  3,000,000
 15 sentyabr 2011  5,000,000
 19 sentyabr 2011  5,000,000
  22 sentyabr 2011   3,000,000
 Cəmi: 60,000,000
Kupon ödənişi tarixləri
16 İyul 2011
12 Yanvar 2012
10 İyul 2012
06 Yanvar 2013
05 İyul 2013
01 Yanvar 2014
30 İyun 2014
27 Dekabr 2014
25 İyun 2015
22 Dekabr 2015
19 İyun 2016
16 Dekabr 2016
14 İyun 2017
11 Dekabr 2017

 
Yerləşdirmənin nəticələri ilk yerləşdirmə:- 17.01.2011


17 yanvar 2011-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 60 mln. manat təşkil edən, AZ200300868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz, təmin edilmiş istiqrazlarının 10 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə ilk hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar nominal dəyərlə satışa çıxarılmışdır. 

Hərracda 4 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (10 mln. manat) dəfələrlə üstələyərək 24 085 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir. 
Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 10 mln. manata çatmışdır.
 
Növbəti yerləşdirmə- 31.01.2011

31 yanvar 2011-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 60 mln. manat təşkil edən, AZ200300868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz, təmin edilmiş istiqrazlarının növbəti 3 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar cari qiymətlə satışa çıxarılmışdır. 

Hərracda 3 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (3 mln. manat) dəfələrlə üstələyərək 21 818 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir. 
Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 13 mln. manata çatmışdır.

Növbəti yerləşdirmə- 28.02.2011

28 fevral 2011-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 60 mln. manat təşkil edən, AZ200300868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz, təmin edilmiş istiqrazlarının növbəti 3 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar cari qiymətlə satışa çıxarılmışdır. 

Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (3 mln. manat) dəfələrlə üstələyərək 32 872 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir. 
Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 16 mln. manata çatmışdır.

Növbəti yerləşdirmə- 29.03.2011

29 mart 2011-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 60 mln. manat təşkil edən, AZ200300868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz, təmin edilmiş istiqrazlarının növbəti 3 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar cari qiymətlə satışa çıxarılmışdır. 

Hərracda 5 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (3 mln. manat) dəfələrlə üstələyərək 50 735 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir. 
Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 19 mln. manata çatmışdır.

Növbəti yerləşdirmə- 18.04.2011

18 aprel 2011-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 60 mln. manat təşkil edən, AZ200300868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz, təmin edilmiş istiqrazlarının növbəti 3 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar cari qiymətlə satışa çıxarılmışdır. 

Hərracda 2 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (3 mln. manat) dəfələrlə üstələyərək 34 920 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir. 
Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 22 mln. manata çatmışdır.

Növbəti yerləşdirmə- 02.05.2011

02 may 2011-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 60 mln. manat təşkil edən, AZ200300868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz, təmin edilmiş istiqrazlarının növbəti 3 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar cari qiymətlə satışa çıxarılmışdır. 

Hərracda 2 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (3 mln. manat) dəfələrlə üstələyərək 10 008 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir. 
Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 25 mln. manata çatmışdır.

Növbəti yerləşdirmə- 12.05.2011

12 may 2011-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 60 mln. manat təşkil edən, AZ200300868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz, təmin edilmiş istiqrazlarının növbəti 3 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar cari qiymətlə satışa çıxarılmışdır. 

Hərracda 2 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (3 mln. manat) dəfələrlə üstələyərək 10 891 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir. 
Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 28 mln. manata çatmışdır.

Növbəti yerləşdirmə- 26.05.2011

26 may 2011-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 60 mln. manat təşkil edən, AZ200300868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz, təmin edilmiş istiqrazlarının növbəti 5 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar cari qiymətlə satışa çıxarılmışdır. 

Hərracda 3 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (5 mln. manat) dəfələrlə üstələyərək 32 853 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir. 
Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 33 mln. manata çatmışdır.

Növbəti yerləşdirmə- 31.05.2011

31 may 2011-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 60 mln. manat təşkil edən, AZ200300868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz, təmin edilmiş istiqrazlarının növbəti 5 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar cari qiymətlə satışa çıxarılmışdır. 

Hərracda 4 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (5 mln. manat) dəfələrlə üstələyərək 35 013 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir. 
Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 38 mln. manata çatmışdır.

Növbəti yerləşdirmə- 02.06.2011
02 iyun 2011-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 60 mln. manat təşkil edən, AZ200300868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz, təmin edilmiş istiqrazlarının növbəti 3 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar cari qiymətlə satışa çıxarılmışdır.Hərracda 4 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (3 mln. manat) dəfələrlə üstələyərək 40 782 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir. 
Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 41 mln. manata çatmışdır.

Növbəti yerləşdirmə- 05.07.2011
05 iyul 2011-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 60 mln. manat təşkil edən, AZ200300868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz, təmin edilmiş istiqrazlarının növbəti 3 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar cari qiymətlə satışa çıxarılmışdır. 
Hərracda 2 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (3 mln. manat) dəfələrlə üstələyərək 4 929 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir. 
Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 44 mln. manata çatmışdır.

Növbəti yerləşdirmə- 01.08.2011
01 avqust 2011-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 60 mln. manat təşkil edən, AZ200300868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz, təmin edilmiş istiqrazlarının növbəti 3 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar cari qiymətlə satışa çıxarılmışdır. 
Hərracda 3 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (3 mln. manat) dəfələrlə üstələyərək 37 303 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir. 
Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 47 mln. manata çatmışdır.

Növbəti yerləşdirmə-15.09.2011
15 sentyabrt 2011-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 60 mln. manat təşkil edən, AZ200300868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz, təmin edilmiş istiqrazlarının növbəti 5 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar cari qiymətlə satışa çıxarılmışdır. 

Hərracda 3 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (5 mln. manat) üstələyərək 11 436 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir. 
Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 52 mln. manata çatmışdır.

Növbəti yerləşdirmə-19.09.2011
19 sentyabr 2011-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 60 mln. manat təşkil edən, AZ200300868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz, təmin edilmiş istiqrazlarının növbəti 5 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar cari qiymətlə satışa çıxarılmışdır. 

Hərracda 4 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (5 mln. manat) dəfələrlə üstələyərək 10 860 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir. 
Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 57 mln. manata çatmışdır.

Növbəti yerləşdirmə-22.09.2011
22 sentyabr 2011-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 60 mln. manat təşkil edən, AZ200300868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz, təmin edilmiş istiqrazlarının sonuncu 3 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar cari qiymətlə satışa çıxarılmışdır. 

Hərracda 3 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (3 mln. manat) üstələyərək 7 550 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir.Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 60 mln. manata çatmışdır.

İpoteka götürənlərİn sayı
2
4
8
7
1
Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ
1 191 619 178 keçib.
Müvəkkil təşkilatlar