Hal-hazirda bu xidmət hazırlanma mərhələsindədir. Qısa zaman ərzində əhalinin istifadəsinə buraxılacaq.

İpoteka krediti üzrə onlayn ödəniş

AZ200200868

30 dekabr 2009-cu il tarixdə Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondunun istiqrazlarının emissiya prospekti qeydiyyata alınmışdır. 

Emissiyanın əsas parametrləri aşağıdakılardır:

Dövlət qeydiyyat nömrəsi - AZ200200868
Qiymətli kağızın növü - faizli;
Qiymətli kağızın forması - sənədsiz, adlı;   
Buraxılışın həcmi - 75 000 000 (yetmiş beş milyon) manat;
İstiqrazların sayı - 75 000 (yetmiş beş min) ədəd;
Bir istiqrazın nominal dəyəri - 1 000 ( bir min) manat;
Tədavül müddəti - Buraxılışda olan ilk istiqrazın yerləşdirilmə tarixindən etibarən 10 il;
İstiqrazlar üzrə illik faiz dərəcəsi – 3,25 (üç tam yüzdə iyirmi beş) %.
Azərbaycan İpoteka Fondunun təmin edilməmiş istiqrazlarının 75 mln. manatlıq emissiyası uğurla başa çatmışdır. (Qiymətli kağızların emissiyasının yekunları haqqında hesabatın qeydiyyatı haqqında arayış)

Yerləşdirmənin tarixi
Yerləşdirmənin həcmi
1 fevral 2010 3,000,000
8 fevral 2010 3,000,000
15 fevral 2010 3,000,000
9 mart 2010 3,000,000
8 aprel 2010 3,000,000
19 aprel 2010 5,000,000
22 aprel 2010 3,000,000
3 may 2010 5,000,000
17 may 2010 5,000,000
27 may 2010 5,000,000
5 iyul 2010 5,000,000
19 iyul 2010 3,000,000
26 iyul 2010  3,000,000
9 avqust 2010 5,000,000
20 sentyabr 2010 5,000,000
25 oktyabr 2010 3,000,000
23 noyabr 2010 3,000,000
29 noyabr 2010 5,000,000
13 dekabr 2010 5,000,000
Cəmi: 75,000,000
Kupon ödənişi tarixləri
31 İyul 2010
27 Yanvar 2011
26 İyul 2011
22 Yanvar 2012
20 İyul 2012
16 Yanvar 2013
15 İyul 2013
11 Yanvar 2014
10 İyul 2014
06 Yanvar 2015
05 İyul 2015
01 Yanvar 2016
29 İyun 2016
26 Dekabr 2016
24 İyun 2017
21 Dekabr 2017
19 İyun 2018
16 Dekabr 2018
14 İyun 2019
11 Dekabr 2019


 


  Yerləşdirmənin nəticələri

İlk yerləşdirmə:- 01.02.2010


1 fevral 2010-cu il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun AZ200200868 dövlət qeydiyyat nömrəli, ümumi həcmi - 75 mln. manat, hərraca çıxarılan həcmi – 3 mln. manat, bir istiqrazın nominal dəyəri – 1 000 manat, ödənilmə tarixi 11 dekabr 2019-cu il istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir.

Hərracda 5 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi üç dəfədən çox üstələyərək 9 593 000  mln. manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm (3 mln. manat) tam yerləşdirilmişdir. İpoteka kreditlərinə formalaşan tələbdən asılı olaraq bu istiqrazların qalan 72 mln. manatının da yerləşdirilməsi həyata keçiriləcəkdir.

Növbəti yerləşdirmə - 08.02.2010

08 fevral 2010-cu il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 75 mln. manat təşkil edən, AZ200200868 dövlət qeydiyyat nömrəli istiqrazların növbəti 3 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar cari qiymətlə satışa çıxarılmışdır.

Hərracda 3 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (3 mln. manat) iki dəfədən çox üstələyərək 7 595 798 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir.

Beləliklə, dövriyyəyə buraxılmış istiqrazların həcmi 6 mln. manata çatmışdır.

Növbəti yerləşdirmə - 15.02.2010

15 fevral 2010-cu il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 75 mln. manat təşkil edən, AZ200200868 dövlət qeydiyyat nömrəli istiqrazların növbəti 3 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar cari qiymətlə satışa çıxarılmışdır.

Hərracda 3 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (3 mln. manat) təqribən üç dəfəyə yaxın üstələyərək 8 044 155 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir.

Beləliklə, dövriyyəyə buraxılmış istiqrazların həcmi 9 mln. manata çatmışdır.

Növbəti yerləşdirmə - 09.03.2010

09 mart 2010-cu il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 75 mln. manat təşkil edən, AZ200200868 dövlət qeydiyyat nömrəli istiqrazların növbəti 3 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar cari qiymətlə satışa çıxarılmışdır.

Hərracda 5 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (3 mln. manat) dörd dəfədən çox üstələyərək 13 199 760 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir.

Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 12 mln. manata çatmışdır. 

Növbəti yerləşdirmə - 08.04.2010

08 aprel 2010-cu il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 75 mln. manat təşkil edən, AZ200200868 dövlət qeydiyyat nömrəli istiqrazların növbəti 3 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar cari qiymətlə satışa çıxarılmışdır.

Hərracda 4 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (3 mln. manat) üstələyərək 3 787 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir.

Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 15 mln. manata çatmışdır.

Növbəti yerləşdirmə - 19.04.2010

19 aprel 2010-cu il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 75 mln. manat təşkil edən, AZ200200868 dövlət qeydiyyat nömrəli istiqrazların növbəti 5 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar cari qiymətlə satışa çıxarılmışdır.

Hərracda 5 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (5 mln. manat) üstələyərək 5 662 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir.

Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 20 mln. manata çatmışdır.

Növbəti yerləşdirmə- 22.04.2010

22 aprel 2010-cu il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 75 mln. manat təşkil edən, AZ200200868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz istiqrazlarının növbəti 3 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar cari qiymətlə satışa çıxarılmışdır.

Hərracda 5 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (3 mln. manat) üstələyərək 9 922 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir. 

Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 23 mln. manata çatmışdır.


Növbəti yerləşdirmə- 03.05.2010

03 may 2010-cu il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 75 mln. manat təşkil edən, AZ200200868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz istiqrazlarının növbəti 5 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar 102,9282 qiyməti ilə satışa çıxarılmışdır.

Hərracda 4 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (5 mln. manat) üstələyərək 7 330 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir. 

Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 28 mln. manata çatmışdır.


Növbəti yerləşdirmə- 17.05.2010

17 may 2010-cu il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 75 mln. manat təşkil edən, AZ200200868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz istiqrazlarının növbəti 5 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar 103,0371 qiyməti ilə satışa çıxarılmışdır.

Hərracda 3 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (5 mln. manat) üstələyərək 5 189 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir. 

Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 33 mln. manata çatmışdır.

Növbəti yerləşdirmə- 27.05.2010

27 may 2010-cu il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 75 mln. manat təşkil edən, AZ200200868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz istiqrazlarının növbəti 5 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar 103,1223 qiyməti ilə satışa çıxarılmışdır.

Hərracda 4 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (5 mln. manat) üstələyərək 5 523 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir. 

Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 38 mln. manata çatmışdır.

Növbəti yerləşdirmə- 05.07.2010

05 iyul 2010-cu il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 75 mln. manat təşkil edən, AZ200200868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz istiqrazlarının növbəti 5 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar 103,4555 qiyməti ilə satışa çıxarılmışdır.

Hərracda 3 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (5 mln. manat) üstələyərək 6 086 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir. 

Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 43 mln. manata çatmışdır.

Növbəti yerləşdirmə- 19.07.2010

19 iyul 2010-cu il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 75 mln. manat təşkil edən, AZ200200868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz istiqrazlarının növbəti 3 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar 103,5754 qiyməti ilə satışa çıxarılmışdır.

Hərracda 4 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (3 mln. manat) təqribən 2 dəfəyə yaxın üstələyərək 5 982 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir. 

Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 46 mln. manata çatmışdır

Növbəti yerləşdirmə- 26.07.2010

26 iyul 2010-cu il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 75 mln. manat təşkil edən, AZ200200868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz istiqrazlarının növbəti 3 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar 103,6354 qiyməti ilə satışa çıxarılmışdır.

Hərracda 3 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (3 mln. manat) üstələyərək 3 085 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir. 

Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 49 mln. manata çatmışdır

Növbəti yerləşdirmə- 09.08.2010

09 avqust 2010-cu il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 75 mln. manat təşkil edən, AZ200200868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz istiqrazlarının növbəti 5 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar 102,1293 qiyməti ilə satışa çıxarılmışdır.

Hərracda 3 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (5 mln. manat) üstələyərək 5 918 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir.

Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 54 mln. manata çatmışdır.


Növbəti yerləşdirmə- 20.09.2010
20 sentyabr 2010-cu il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 75 mln. manat təşkil edən, AZ200200868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz istiqrazlarının növbəti 5 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar 102,4847 qiyməti ilə satışa çıxarılmışdır.

Hərracda 5 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (5 mln. manat) üstələyərək 5 098 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir. 

Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 59 mln. manata çatmışdır.


Növbəti yerləşdirmə- 25.10.2010
25 oktyabr 2010-cu il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 75 mln. manat təşkil edən, AZ200200868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz istiqrazlarının növbəti 3 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar 102,7818 qiyməti ilə satışa çıxarılmışdır.


Hərracda 5 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (3 mln. manat) üstələyərək 4 520 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir. |

Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 62 mln. manata çatmışdır.
 

Növbəti yerləşdirmə- 23.11.2010
23 noyabr 2010-cu il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 75 mln. manat təşkil edən, AZ200200868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz istiqrazlarının növbəti 3 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar 103,0287 qiyməti ilə satışa çıxarılmışdır.

Hərracda 5 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (3 mln. manat) üstələyərək 4 219 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir. |

Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 65 mln. manata çatmışdır.


Növbəti yerləşdirmə- 29.11.2010
29 noyabr 2010-cu il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 75 mln. manat təşkil edən, AZ200200868 dövlət qeydiyyat nömrəli faizli, adlı, sənədsiz istiqrazlarının növbəti 5 mln. manatlıq hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar 103,0798 qiyməti ilə satışa çıxarılmışdır.

Hərracda 3 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (5 mln. manat) üstələyərək 5 089 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir. |

Beləliklə, bu istiqrazların dövriyyədəki həcmi 70 mln. manata çatmışdır.

Növbəti yerləşdirmə- 13.12.2010
13 dekabr 2010-cu il tarixində Bakı Fond Birjasında Azərbaycan İpoteka Fondunun ümumi həcmi 75 mln. manat təşkil edən, AZ200200868 dövlət qeydiyyat nömrəli istiqrazların 5 mln. manatlıq son hissəsinin yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçirilmişdir. İstiqrazlar 103,1992 qiyməti ilə satışa çıxarılmışdır. 
      
Hərracda 4 investor iştirak etmişdir. Sifarişlərin nominal üzrə ümumi məbləği hərraca təklif olunan həcmi (5 mln.manat) üstələyərək 8 072 000 manat təşkil etmişdir və nəticədə hərraca çıxarılmış həcm tam yerləşdirilmişdir.

Beləliklə, Azərbaycan İpoteka Fondunun istiqrazlarının ikinci emissiyası üzrə yerləşdirmə tam başa çatmışdır.

İpoteka götürənlərİn sayı
2
4
8
7
1
Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ
1 191 619 178 keçib.
Müvəkkil təşkilatlar