Hal-hazirda bu xidmət hazırlanma mərhələsindədir. Qısa zaman ərzində əhalinin istifadəsinə buraxılacaq.

İpoteka krediti üzrə onlayn ödəniş

Dövriyyədə olan qiymətli kağızlar

Azərbaycan İpoteka Fondunun borc istiqrazlarına dair məlumat 

Dövlət qeydiyyat nömrəsi Qeydiyyat tarixi Qiymətli kağızın növü Buraxılışın həcmi Tədavül müddəti İstiqrazlar üzrə illik faiz dərəcəs  İlk yerləşdirmə tarixi Son ödəniş tarixi
AZ200100868 29.05.2009 təmin edilmiş 55,000,000 7 il 3% 16.06.2009 10.05.2016
AZ200200868 30.12.2009 təmin edilməmiş 75,000,000 10 il 3.25% 01.02.2010 11.12.2019
AZ200300868 19.11.2010 təmin edilmiş 60,000,000 7 il 3% 17.01.2011 11.12.2017
AZ200400868 23.09.2011 təmin edilmiş 20,000,000 7 il 3% 04.10.2011 28.08.2018
AZ200500868 16.01.2012 təmin edilmiş 30,000,000 10 il 3% 15.03.2012 22.01.2022
AZ2006008687 21.12.2012 təmin edilmiş 40,000,000 10 il 3% 28.12.2012 06.11.2022
AZ2007008686 30.09.2013 təmin edilmiş 20,000,000 10 il 3% 14.10.2013 23.08.2023
AZ2008008685 22.01.2014 təmin edilmiş 40,000,000 10 il 3% 11.02.2014 21.12.2023
AZ2009008684 30.12.2014 təmin edilmiş 50,000,000 10 il 3% 13.01.2015 21.11.2024
AZ2010008681 17.01.2017 sənədsiz, adlı, faizli, təmin edilmiş ipoteka istiqrazları 50,000,000 10 il 3% 27.01.2017 06.12.2026
AZ2011008680 30.01.2017 sənədsiz, adlı, faizli, təmin edilmiş ipoteka istiqrazları 50,000,000 10 il 3% 17.02.2017 27.12.2026
AZ2012008689 14.02.2017 sənədsiz, adlı, faizli, təmin edilmiş ipoteka istiqrazları 50,000,000 10 il 3% 10.03.2017 17.01.2027
AZ2013008688 15.03.2017 sənədsiz, adlı, faizli, təmin edilmiş ipoteka istiqrazları 100,000,000 21 il  3% 06.04.2017 17.12.2037
AZ2014008687 10.04.2017 sənədsiz, adlı, faizli, təmin edilmiş ipoteka istiqrazları 100,000,000 21 il 3% 20.04.2017 18.12.2037
AZ2015008686 20.04.2017 sənədsiz, adlı, faizli, təmin edilmiş ipoteka istiqrazları 100,000,000 21 il  3% 04.05.2017 17.12.2037
AZ2016008685 03.05.2017 sənədsiz, adlı, faizli, təmin edilmiş ipoteka istiqrazları 100,000,000 21 il  3% 25.05.2017 17.12.2037
AZ2017008684 25.05.2017 sənədsiz, adlı, faizli, təmin edilmiş ipoteka istiqrazları 100,000,000 21 il  3% 08.06.2017 17.12.2037
AZ2018008683 13.06.2017 sənədsiz, adlı, faizli, təmin edilmiş ipoteka istiqrazları 100,000,000 21 il  3% 23.06.2017 17.12.2037
AZ2019008682 10.07.2017 sənədsiz, adlı, faizli, təmin edilmiş ipoteka istiqrazları 100,000,000 21 il  3% 21.07.2017 17.12.2037
AZ2020008689 29.08.2017 sənədsiz, adlı, faizli, təmin edilmiş ipoteka istiqrazları 100,000,000 18 il 3% 08.09.2017 06.06.2035
AZ2021008688 18.09.2017 sənədsiz, adlı, faizli, təmin edilmiş ipoteka istiqrazları 100,000,000 18 il 3% 28.09.2017 06.06.2035
AZ2022008687 12.10.2017 sənədsiz, adlı, faizli, təmin edilmiş ipoteka istiqrazları 100,000,000 18 il 3% 20.10.2017 06.06.2035
AZ2023008686 02.11.2017 sənədsiz, adlı, faizli, təmin edilmiş ipoteka istiqrazları 100,000,000 18 il 3% 08.11.2017 06.06.2035
İpoteka götürənlərİn sayı
2
2
6
3
8
Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ
1 040 666 627 keçib.
Müvəkkil təşkilatlar