Hal-hazirda bu xidmət hazırlanma mərhələsindədir. Qısa zaman ərzində əhalinin istifadəsinə buraxılacaq.

İpoteka krediti üzrə onlayn ödəniş

AZ2027008682

30 mart 2018-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən Azərbaycan İpoteka Fondunun ipoteka istiqrazlarının baza emissiya prospekti qeydiyyata alınmışdır.


Emissiyanın əsas parametrləri aşağıdakılardır:

- Dövlət qeydiyyat nömrəsi - AZ2027008682
- Qiymətli kağızın növü - ipoteka istiqarazları, faizli; 
- Qiymətli kağızın forması - sənədləşdirilməmiş, adlı; 
- Buraxılışın həcmi - 20 000 000 (iyirmi milyon) manat; 
- İstiqrazların sayı - 20 000 (iyirmi min) ədəd; 
- Bir istiqrazın nominal dəyəri - 1 000 ( bir min) manat; 
- Tədavül müddəti - buraxılışda olan ilk istiqrazın yerləşdirilmə tarixindən etibarən 23 il; 
- İstiqrazlar üzrə illik faiz dərəcəsi - 3 (üç) %.

 

Yerləşdirmənin tarixi

Yerləşdirmənin həcmi

19/04/2018

20,000,000

Cəmi:

80,000,000

Kupon ödənişi tarixləri

 

16.10.2018

14.04.2019

11.10.2019

08.04.2020

05.10.2020

03.04.2021

30.09.2021

29.03.2022

25.09.2022

24.03.2023

20.09.2023

18.03.2024

14.09.2024

13.03.2025

09.09.2025

08.03.2026

04.09.2026

03.03.2027

30.08.2027

26.02.2028

24.08.2028

20.02.2029

19.08.2029

15.02.2030

14.08.2030

10.02.2031

09.08.2031

05.02.2032

03.08.2032

30.01.2033

29.07.2033

25.01.2034

24.07.2034

20.01.2035

19.07.2035

15.01.2036

13.07.2036

09.01.2037

08.07.2037

04.01.2038

03.07.2038

30.12.2038

28.06.2039

25.12.2039

22.06.2040

19.12.2040

İpoteka götürənlərİn sayı
2
4
8
7
1
Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ
1 191 619 178 keçib.
Müvəkkil təşkilatlar