Hal-hazirda bu xidmət hazırlanma mərhələsindədir. Qısa zaman ərzində əhalinin istifadəsinə buraxılacaq.

İpoteka krediti üzrə onlayn ödəniş

AZ2020008689

16 avqust 2017-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən Azərbaycan İpoteka Fondunun ipoteka istiqrazlarının baza emissiya prospekti qeydiyyata alınmışdır.


Emissiyanın əsas parametrləri aşağıdakılardır:

- Dövlət qeydiyyat nömrəsi - AZ2020008689
- Qiymətli kağızın növü – ipoteka istiqarazları, faizli; 
- Qiymətli kağızın forması - sənədləşdirilməmiş, adlı; 
- Buraxılışın həcmi - 25 000 000 (iyirmi beş milyon) manat; 
- İstiqrazların sayı - 25 000 (iyirmi beş min min) ədəd; 
- Bir istiqrazın nominal dəyəri - 1 000 ( bir min) manat; 
- Tədavül müddəti - buraxılışda olan ilk istiqrazın yerləşdirilmə tarixindən etibarən 18 il; 
- İstiqrazlar üzrə illik faiz dərəcəsi - 3 (üç) %.

 

Yerləşdirmənin tarixi

Yerləşdirmənin həcmi

08 Sentyabr 2017

25,000,000

Cəmi:

100,000,000

Kupon ödənişi tarixləri

07.03.2018
03.09.2018
02.03.2019
29.08.2019
25.02.2020
23.08.2020
19.02.2021
18.08.2021
14.02.2022
13.08.2022
09.02.2023
08.08.2023
04.02.2024
02.08.2024
29.01.2025
28.07.2025
24.01.2026
23.07.2026
19.01.2027
18.07.2027
14.01.2028
12.07.2028
08.01.2029
07.07.2029
03.01.2030
02.07.2030
29.12.2030
27.06.2031
24.12.2031
21.06.2032
18.12.2032
16.06.2033
13.12.2033
11.06.2034
08.12.2034
06.06.2035
İpoteka götürənlərİn sayı
2
4
8
7
1
Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ
1 191 619 178 keçib.
Müvəkkil təşkilatlar