Hal-hazirda bu xidmət hazırlanma mərhələsindədir. Qısa zaman ərzində əhalinin istifadəsinə buraxılacaq.

İpoteka krediti üzrə onlayn ödəniş

AZ2016008685

06 mart 2017-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən Azərbaycan İpoteka Fondunun ipoteka istiqrazlarının baza emissiya prospekti qeydiyyata alınmışdır.


Emissiyanın əsas parametrləri aşağıdakılardır:

- Dövlət qeydiyyat nömrəsi - AZ2016008685
- Qiymətli kağızın növü – ipoteka istiqarazları, faizli; 
- Qiymətli kağızın forması - sənədləşdirilməmiş, adlı; 
- Buraxılışın həcmi - 15 000 000 (on beş milyon) manat; 
- İstiqrazların sayı - 15 000 (on beş min min) ədəd; 
- Bir istiqrazın nominal dəyəri - 1 000 ( bir min) manat; 
- Tədavül müddəti - buraxılışda olan ilk istiqrazın yerləşdirilmə tarixindən etibarən 21 il; 
- İstiqrazlar üzrə illik faiz dərəcəsi - 3 (üç) %.

 

Yerləşdirmənin tarixi

Yerləşdirmənin həcmi

25 May 2017

15,000,000

Cəmi:

100,000,000

Kupon ödənişi tarixləri

03.10.2017
01.04.2018
28.09.2018
27.03.2019
23.09.2019
21.03.2020
17.09.2020
16.03.2021
12.09.2021
11.03.2022
07.09.2022
06.03.2023
02.09.2023
29.02.2024
27.08.2024
23.02.2025
22.08.2025
18.02.2026
17.08.2026
13.02.2027
12.08.2027
08.02.2028
06.08.2028
02.02.2029
01.08.2029
28.01.2030
27.07.2030
23.01.2031
22.07.2031
18.01.2032
16.07.2032
12.01.2033
11.07.2033
07.01.2034
06.07.2034
02.01.2035
01.07.2035
28.12.2035
25.06.2036
22.12.2036
20.06.2037
17.12.2037
İpoteka götürənlərİn sayı
2
4
8
7
1
Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ
1 191 619 178 keçib.
Müvəkkil təşkilatlar