Hal-hazirda bu xidmət hazırlanma mərhələsindədir. Qısa zaman ərzində əhalinin istifadəsinə buraxılacaq.

İpoteka krediti üzrə onlayn ödəniş

AZ2010008681

21 noyabr 2016-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən Azərbaycan İpoteka Fondunun ipoteka istiqrazlarının baza emissiya prospekti qeydiyyata alınmışdır.


Emissiyanın əsas parametrləri aşağıdakılardır:

- Dövlət qeydiyyat nömrəsi - AZ2010008681
- Qiymətli kağızın növü - ipoteka istiqarazları, faizli; 
- Qiymətli kağızın forması - sənədləşdirilməmiş, adlı; 
- Buraxılışın həcmi - 10 000 000 (on milyon) manat; 
- İstiqrazların sayı - 10 000 (on min) ədəd; 
- Bir istiqrazın nominal dəyəri - 1 000 ( bir min) manat; 
- Tədavül müddəti - buraxılışda olan ilk istiqrazın yerləşdirilmə tarixindən etibarən 10 il; 
- İstiqrazlar üzrə illik faiz dərəcəsi - 3 (üç) %.

 

Yerləşdirmənin tarixi

Yerləşdirmənin həcmi

27/01/2017

10,000,000

Cəmi:

50,000,000

Kupon ödənişi tarixləri

26.07.2017

22.01.2018

21.07.2018

17.01.2019

16.07.2019

12.01.2020

10.07.2020

06.01.2021

05.07.2021

01.01.2022

30.06.2022

27.12.2022

25.06.2023

22.12.2023

19.06.2024

16.12.2024

14.06.2025

11.12.2025

09.06.2026

06.12.2026

 

 

İpoteka götürənlərİn sayı
2
4
8
7
1
Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ
1 191 619 178 keçib.
Müvəkkil təşkilatlar